Mobilitetsgaranti för våra turistbussar

Ett driftstopp kommer aldrig lägligt. Därför är det viktigt att du redan från början ser till att du skulle förbli mobil, om det oförutsedda skulle inträffa. Med vår mobilitetsgaranti för MAN och Neoplan turistbussar är vi snabbt hos dig och ordnar upp problemen. Det garanterar att du kommer vidare snabbt och undviker stillestånd, även om ditt fordon skulle behöva tas in för reparation.

Mobilitetsgaranti

Villkor i korthet:

Här ser du en kort sammanfattning av vad som ingår i mobilitetsgarantin.

Snabbt

Hjälp på plats

- Om haveri uppstår pga tekniskt fel.
- Bärgare kommer till dig.
- Vi har med smådelar upp till €50.
- Insatskostnader utan tidsgräns.

Effektivt

Bärgning

- När reparation på plats inte är möjlig.
- Bussen bärgas till närmaste MAN servicepartner.
- Helt utan värdebegränsning.

Generöst

Förlustkompensation

- När reparation inte kan avslutas på haveridagen.
- Ersättning ges i upp till 3 dagar.
- 2-axlat fordon: €600 per dag.
- 3-axlat fordon: €700 per dag.
- Neoplan Skyliner: €1000 per dag.

Hjälp på vägen med Mobile24