Utkörningsassistent

Ser det du inte ser själv

Gör farliga utkörningar säkrare

I trånga utrymmen och när du är dold bakom t ex hörn eller andra fordon är du ofta både blind själv och dessutom osynlig för dina medtrafikanter. Det här är situationer som alltid innebär en onödig och farlig risk.

Här är Utkörningsassistenten hjälpmedlet som ger dig ögon i nacken. Du kan lita på att systemet ser korsande trafik och annat som händer bakom din rygg när du ska köra ut från en parkeringsplats.

I kritiska situationer bromsar utkörningsassistenten automatiskt åt dig och t o m hjälper dig med ett nödstopp om det skulle krävas.

Sammanfattning

  • Ger extra översikt när du lämnar en parkeringsplats
  • Radarsensorer övervakar området bakom och bredvid fordonet
  • Tydlig ljudsignal varnar om det finns någon fara
  • Automatisk inbromsning om det är risk för kollision

Detaljerad beskrivning

  1. Radarsensorer registrerar den döda vinkeln och trafiksituationen bakom och bredvid fordonet.
  2. Ljudsignaler ger föraren extra stöd och trygghet vid utbackning från parkeringsplatser.
  3. Vid en hotande kollision bromsar utkörningsassistenten fordonet automatiskt och kan alltså mildra följderna av en olycka eller undvika kollisionen helt.

Tillgänglig för följande TGE-modeller:

Kontakta oss för mer information

Säljare transportbilar

Kenneth Liljeson

Commercial Manager Truck & Van

Göteborg

+46 70 359 00 65

Mikael Kjellman

Teknisk innesäljare/Kordinator

Göteborg

+46 31 352 84 36