Släpvagnsassistent

Oumbärlig vid backning med släpvagn

MAN gör dig till en rangermästare

Äntligen kan alla förare slappna av bakom ratten! Med Släpvagnsassistenten blir backning med släpvagn lätt som en plätt.

MAN TGE följer automatiskt en knäckvinkel som föraren ställer in. Därmed behöver föraren bara accelerera och bromsa medan fordonet själv tar över styrningen. Systemet gör det även lättare att återställa exakt rakt fram.

Sammanfattning

  • Systemet styr släpet till rätt plats automatiskt
  • Föraren behöver bara gasa och bromsa
  • Aktiv servostyrning med stor noggrannhet
  • Exakt återställning till position rakt fram

Detaljerad beskrivning

  1. För att rangera ett släp bakåt sätter föraren i backväxel. Systemet aktiveras genom att trycka på en knapp.
  2. Med hjälp av omkopplaren för justering av spegeln, som fungerar som en joystick, kan föraren ställa in önskad körriktning för sitt släp.
  3. Fordonet tar över de givna styrkommandona – föraren behöver bara köra gaspedalen och bromsa.

Tillgänglig för följande TGE-modeller:

Kontakta oss för mer information

Säljare transportbilar

Kenneth Liljeson

Commercial Manager Truck & Van

Göteborg

+46 70 359 00 65

Mikael Kjellman

Teknisk innesäljare/Kordinator

Göteborg

+46 31 352 84 36