Nödbromsassistent (EBA)

Hög säkerhet genom permanent övervakning

Undvik att köra in i fordon bakifrån

Nödbromsassistanssystemet är standard. Det minskar avsevärt risken för olyckor på vägen och gör MAN:s skåpbilar ännu säkrare.

Systemet övervakar trafiken framför fordonet och varnar optiskt och akustiskt ifall avståndet blir för kort. Vid behov initierar systemet också automatisk nödbromsning.

I kombination med en automatväxellåda kan fordonet till och med bromsas in helt till stillestånd. Kökrockar, kollisioner vid utfart och hastiga paniksituationer kan alltså undvikas och risken för olyckor minskar markant.

Sammanfattning

  • Undvik att köra in i fordon bakifrån
  • Systemet känner igen faror i god tid
  • Föraren varnas optiskt och akustiskt mot en förestående kollision
  • Systemet reagerar blixtsnabbt
  • I en nödsituation startas automatisk nödbromsning omedelbart

Detaljerad beskrivning

  1. Nödbromsassistanssystemet (EBA) kombinerar information från en radarsensor framtill i fordonet och en kamera i vindrutan, och övervakar på så sätt löpande trafiken i fordonets omgivning: Avstånd, positioner och hastigheter för framförvarande fordon registreras. I händelse av potentiell kollision varnas föraren genom en optisk och akustisk signal.
  2. Om föraren inte reagerar på varningen meddelas han eller hon genom en kort inbromsning på att en olycka är nära förestående. När föraren då trycker på bromsen är hela bromseffekten direkt tillgänglig. Om inbromsningen inte är kraftig nog ökar nödbromsassistanssystemet bromstrycket så att fordonet hinner stanna innan hindret.
  3. I situationer där en kollision inte kan undvikas stöttas föraren ytterligare genom en automatisk full inbromsning – i kombination med en automatväxellåda till och med till fullt stillestånd. På så sätt minskar nödbromsassistanssystemet krockhastigheten och kan mildra följderna av en krock.

Kontakta oss för mer information

Säljare transportbilar

Kenneth Liljeson

Commercial Manager Truck & Van

Göteborg

+46 70 359 00 65

Mikael Kjellman

Teknisk innesäljare/Kordinator

Göteborg

+46 31 352 84 36