Nödbromsassistent

 • Undvik kollisioner bakifrån
 • Hård inbromsning i nödfall
 • Tillgänglig som standard

LÄS MER >

Parkeringsassistent

 • Aktiv parkeringshjälp
 • Löser parkering på svåra ytor
 • Undvik skador pga felaktig parkering

LÄS MER >

Släpvagnsassistent

 • Hjälp vid backning med släpvagn
 • Aktiv servostyrning
 • Noggrann manövrering

LÄS MER >

Filhållningsassistent

 • Säker filhållning
 • Aktiv motstyrning
 • Varnar för fara

LÄS MER >

Sidoskyddssystem

 • Tydliga ljudsignaler
 • Ger dig koll runt hela fordonet
 • Varnar vid kollisionsfara

LÄS MER >

Utkörningsassistent

 • Aktiv hjälp som förhindrar olyckor
 • Har översikt när du lämnar p-plats
 • Ljudsignal och inbromsning

LÄS MER >