OM OSS

Svenska Neoplan är ett dotterbolag till SAM-Service AB. I SAM-Service koncernen ingår förutom Svenska Neoplan AB även bl.a. Motorpark AB och Neokapital AB. Koncernens huvudsakliga inriktning är på försäljning, service, finansiering och transporter i bussbranschen.

Svenska Neoplans verksamhet innefattar försäljning av nya och begagnade bussar samt reservdelar på den Svenska marknaden. Bolaget är officiell importör för MAN Truck & Bus AGs bussprogram i Sverige vilket innefattar varumärkena Neoplan och MAN..

Som svensk importör och generalagent i över 40 år för Neoplan bussar så har bolaget och dess serviceorganisation skaffat sig en mycket stor erfarenhet av den svenska bussnäringen. Bolaget är i dag en av de största leverantörerna av bussar på den svenska marknaden och har under alla dessa år enbart jobbat med bussar.

De framgångar som bolaget haft under över 40 års verksamhet beror mycket på att alla våra resurser har satsas på att bygga ut en mycket väl fungerande eftermarknadsorganisation. I nära samarbete med Neoplan Väst AB och Neoplan Syd AB så har servicenätet av strategiskt placerat verkstäder kraftigt byggts ut. Svenska Neoplan har i dag 10st kontrakterade och auktoriserade serviceverkstäder i Sverige.

VÅR HISTORIA

Svenska Neoplan AB 1970 – 1978

1970 bildade Gottlob Auwärter GmbH Svenska Neoplan AB som då blev officiell importör av Neoplan bussar i Sverige. Samma år bildades även verkstadsbolaget Motorpark Buss & Lastbilsverkstad AB. Bolaget startade sin verksamhet i Kungens Kurva Stockholm. Verkstaden var en mycket enkel och omodern lastbilsverkstad. Under sensommaren och hösten 1970 flyttades verksamheten från
Kungens Kurva till en mycket stor och modernare verkstadslokal på Barnängsgatan i Stockholm. Ägaren till Motorpark var då Scandinavian Motor Ships AB, vanligen kallat SMS rederierna. SMS rederierna var en stor och global rederikoncern med ca 50 dotterbolag i Sverige och utomlands.
1972 fick Motorpark ett erbjudande att bli Svenska Neoplans serviceverkstad i Stockholm.
1974 Köpte SMS rederierna aktierna i Svenska Neoplan AB av Gottlob Auwärter GmbH. Svenska Neoplan hyrde då in sig med ett reservdelslager i Motorparks lokaler. Ett av villkoren för köpet var att det skulle byggas en ny verkstads- och försäljningsanläggning för Neoplan bussarna. En projektering av en nybyggd anläggning i Västberga i Stockholm inleddes.
1975 blev ett katastrof år för den globala rederinäringen och SMS rederierna, som då ägde Motorpark och Svenska Neoplan, drabbades hårt av denna lågkonjuktur. Inför ett konkurshot så blev SMS rederierna då tvunget att sälja ut sina dotterbolag runt om i världen. Claus Bay och Stefan Eriksson fick då erbjudandet att köpa Svenska Neoplan AB och Motorpark AB av SMS rederierna.
1976 köpte Claus Bay och Stefan Eriksson Svenska Neoplan AB, Motorpark AB och SAM-Service AB från SMS-rederierna. SAM-Service blev därmed moderbolag till Svenska Neoplan AB och Motorpark AB. Verksamheten flyttade till de nybyggda lokalerna i Västberga samma år. Claus Bay sålde sin första nya buss i Sverige, en Neoplan Cityliner som levererades till Blomresor i Vårgårda. Totalt så levererades 10 Neoplan bussar detta år.
1977 14 nya Neoplan bussar levererades detta år.
1978 16 nya Neoplan bussar levererades detta år.

1979 - 1986

1979 såldes den första Neoplan Spaceliner i Sverige. Denna busstyp med separat förarplats under passagerarvåningen var ett helt nytt koncept som öppnade upp för dubbeldäckare i Sverige. Bussen såldes till Surahammars Trafik AB.
1980 Introducerade Svenska Neoplan den första dubbeldäckaren Neoplan Skyliner i Sverige. Efter mängder av brev och besök hos Vägverket så lyckades Claus Bay och Stefan Eriksson få ett godkännande för dubbeldäckare i Sverige. Tidigare så var inte dubbeldäckare godkända för registrering i Sverige. Den första Neoplan Skyliner såldes till Svensson Bussar i Gnarp AB.
1981 Nu började det bli fart på försäljningen, 43 nya Neoplan bussar levererades detta år.
1982 Ännu ett mycket bra försäljningsår, 50 nya Neoplan bussar levererades detta år.
1983 32 nya Neoplan bussar levererades detta år.
1984 Startade Svenska Neoplan serviceverkstaden Neoplan Syd AB i Åstorp/Skåne. Det var Svenska Neoplans första serviceverkstad utanför Stockholm. Verkstaden ägdes av en bussägare och vi förvärvade den genom att vi bytte jämt mot en begagnad Cityliner. Claus Bays son Jocke, som då var endast 20 år gammal, blev verkstadschef. Jocke som var en typisk stockholmare fick då snabbt skaffa sig en lägenhet i Åstorp och sätta igång och lära sig den Skånska bussmarknaden. Som en mycket ung stockholmare var det inte så lätt att bli fullt accepterad av bussägarna men det gick
snabbt över och verkstaden blev en riktigt bra affär under Jockes ledning. 2 nya Neoplan bussar levererades detta år
1986 första Neoplan Cityliner 12 meters boggi introducerades.

1987 - 1996

1987 Nu blev det riktigt fart på försäljningen, 62 nya Neoplan bussar levererades. Nu började Svenska Neoplan även småskaligt satsa på stadsbussar, 2 stadsbussar levererades detta år. Neoplan var väldigt tidigt ute med låggolvsbussar. Både Scania och Volvo som dominerade stadsbussmarknaden ansåg att låggolvsbussar var en dagslända som snart skulle dö ut. Försäljningsframgången berodde mycket på att vi tillsammans med fabriken konstruerade om Neoplan Spacelinern så att den blev mer anpassad för Svenska förhållanden med bl.a. bagagerumsdörrar i stället för luckor. Spacelinern blev en megasuccé hos alla kunder som körde skidresor till Alperna. Vi lyckades även få Neoplan fabriken att konstruera om Cityliner boggimodellen till en högbyggd variant kallad Cityliner H. Även denna modell blev en stor succé.
1988 Försäljningsframgångarna fortsatte, 69 nya Neoplan turistbussar och 2 stadsbussar levererades.
1989 Fortsatt framgång, 56 nya Neoplan turistbussar och 10 stadsbussar levererades.
1990 Neoplan Väst AB i Göteborg bildades och en ny verkstadsanläggning byggdes.20 nya Neoplan turistbussar och 6 stadsbussar levererades.
1991 27 nya Neoplan turistbussar och 8 stadsbussar levererades.
1992 Den ekonomiska krisen slog hårt mot hela samhället och då även mot oss och alla våra kunder. Mängder av konkurser och återtagande av bussar blev vår vardag de närmsta åren.
Efterfrågan på Neoplan stadsbussar börjar att få fart. 17 nya Neoplan turistbussar och 24 stadsbussar levererades.
1993 Lågkonjunkturen slår hårt mot bussbranschen och vår försäljning. 19 nya Neoplan turistbussar och 3 stadsbussar levererades.
1994 30 nya Neoplan turistbussar och 4 stadsbussar levererades.
1995 Nu började efterdyningarna från finans- och fastighetskrisen sakta suddas ut. Neoplan Väst AB startade sin 2:a verkstad placerad i Mjölby. 31 nya Neoplan turistbussar och 9 stadsbussar levererades.
1996 Neoplan Väst AB startade sin 3:e verkstad placerad i Jönköping. Efter några år av blygsam försäljning av både turist- och stadsbussar så började det släppa ordentligt på stadsbussidan. 28 nya Neoplan turistbussar och 26 stadsbussar levererades. Neoplan var som vanligt väldigt tidigt ute med nya innovationer och teknik. Neoplan utvecklade den första stadsbussen (kallad MIC) helt byggd i plast/kolfiber.
Gamla Uppsala Buss var tidigt ute och köpte 5 batteridrivna Neoplan MIC som användes som pendelbussar mellan kommunens parkeringsanläggning utanför Uppsala och stadskärnan.

1997 - 2006

1997 Sverige börjar få en riktig högkonjunktur vilket visar sig i de närmsta årens försäljningssiffror. Hybridbussar började diskuteras. 28 nya Neoplan turistbussar och 27 stadsbussar levererades.
1998 Neoplan Väst AB startade sin 4:e verkstad placerad i Uppsala. 54 nya Neoplan turistbussar och 23 stadsbussar levererades.
1999 44 nya Neoplan turistbussar och 37 stadsbussar levererades.
2000 Efter det att familjen Auwärter informerat oss om att bolaget sålts till MAN så tog Svenska Neoplan omedelbar kontakt med MAN i Tyskland för att få möjligheten att sälja MAN bussar på den svenska marknaden. 55 nya Neoplan turistbussar och 15 stadsbussar levererades. Från 1967 till år 2000 levererades 1081 Neoplan bussar i Sverige.

2001 EUs konkurrensmyndighet godkände MANs köp av Gottlob Auwärter GmbH. MAN Lastbilar och Buss AB var då importör av MAN lastbilar och bussar i Sverige, bolaget var ett helägt dotterbolag till MAN Nutzfahrzeuge AG. Efter förhandling med MAN i Tyskland så fick Svenska Neoplan ensamrätten att sälja MAN bussar i Sverige. Sent samma år påbörjade Svenska Neoplan försäljningen av MAN bussar och 1st MAN buss hann bli levererad.
2002 25 registrerade MAN bussar
2003 25 registrerade MAN bussar
2004 Fick Svenska Neoplan även förtroendet att bli importör och generalagent för MAN bussar i Sverige. MAN Lastbilar och Buss AB kvarstod som importör för lastbilar. 144 MAN bussar och 36 Neoplan turistbussar levererades detta år.
2005 97 MAN bussar och 53 Neoplan turistbussar levererades detta år.
2006 233 MAN bussar och 67 Neoplan turistbussar levererades detta år. Svenska Neoplans dittills mest framgångsrika år när det gäller bussförsäljning.

2007 - 2019

2007 97 MAN bussar och 43 Neoplan turistbussar levererades detta år. Svenska Neoplan och Motorpark AB flyttar in i nybyggda lokaler i Kungens Kurva.
2008 205 MAN bussar och 12 Neoplan turistbussar levererades detta år. Den globala ekonomiska kollapsen drabbade i stort sätt alla branscher. Eurokursen
steg med nästan 30% till över 11,70 vilket påverkade oss kraftigt. Försäljningen av kollektivtrafiksbussar i Sverige påverkades inte nämnvärt av den globala konjunkturnedgången vilket gjorde att vi kunde fortsätta med en mycket bra försäljning av MAN stadsbussar.
2009 188 registrerade MAN bussar.
2010 Neoplan Väst AB startade 2 nya verkstäder, en i Halmstad och en i Gävle.
209 registrerade MAN bussar.
2011 205 registrerade MAN bussar.
2012 132 registrerade MAN bussar.
2013 398 registrerade MAN bussar.
Ett fantastiskt framgångsrikt försäljningsår för Svenska Neoplan. Vi blev den överlägset största leverantören i Sverige med en marknadsandel på 40%. Vi var större än Volvo, Scania och Mercedes tillsammans! I samband med de stora leveranserna av gasbussar till Lund (49 bussar) och Karlstad (59 bussar) så startade Neoplan Väst nya serviceverkstäder i både Karlstad och Lund.
2014 240 registrerade MAN bussar.
2015 96 registrerade MAN bussar.
2016 105 registrerade MAN bussar
2017 152 registrerade MAN bussar
2018 172 registrerade MAN bussar