MAN till Svelandstrafiken

Länstrafiken börjar med start i Augusti i år att byta ut en del av sina bussar, däribland stadsbussarna. De nya bussarna kommer att vara vita med en blå våg som böljar längs med sidan av bussen.

Anledningen till att Länstrafiken nu byter bussarna är att dagens bussar nått åldersstrecket och att Region Örebro län, tillsammans med Region Västmanland, bildat det nya trafikbolaget Svealandstrafiken. MAN är stolt leverantör av totalt 191 bussar.

 

Fakta om Bussbytet:

32st Man A23CNG –  18-meters ledbussar, Västerås, januari 2019
18st MAN A21CNG –  12-metersbussar, Örebro, hösten 2019
60st MAN A23 CNG – 18-meters ledbussar, Örebro, hösten 2019
30st  MAN A44 CNG – 15-meters boggiebussar (region) Odensbacken sommaren 2019
36st  MAN A44 CNG 15-meters boggiebussar (region), Örebro, hösten 2019
15st  MAN A21 CNG -12-metersbussar (stad/region), Västerås, 2020