Se vad som är viktigt

Mer än en vanlig ytterbackspegel: Vårt digitala spegelkamerasystem DMS1) 3) anpassar sig till körsituationen.

Med lastbilen genom staden

MAN OPTIVIEW

Emellanåt är det ett centimeterarbete vid vilket en förare alltid måste ha bra koll på trafiksituationen och området runt fordonet. MAN OptiView3) garanterar föraren en optimal översikt. Vårt digitala spegelkamerasystem DMS uträttar mycket mer än vanliga ytterbackspeglar.

Tack vare de externa kamerorna reduceras den döda vinkeln på förar- och passagerarsidan till ett minimum. Och eftersom det inte finns några spegelarmar finns det inte längre några begränsningar för det direkta synfältet. För mer krävande körmanövrar som rangering, körfältsbyte och svängning erbjuder systemet utökade vyer med en zoomfaktor och därmed en heltäckande bild av trafiksituationen in i minsta detalj.

Observera olycksrisk!

Att veta säkert att vägen verkligen är fri är viktigt när man svänger. Men det är framförallt svårt att kontrollera lastbilens passagerarsida från förararbetsplatsen. Därför har vår svängningshjälp inte enbart koll över din MAN från insidan, utan även från utsidan. Två radargivare, placerade utvändigt på passagerarsidan, detekterar allt som befinner sig i närheten av fordonet i en radie på nästan 180 grader: Fotgängare, cyklister, hinder etc.

Om vägen inte är fri varnar systemet föraren via LED-lampan på A-stolpen i tre nivåer:

  • Objekt detekterar i varningsområdet
  • Kollision vid fortsatt körning möjlig
  • Observera förare: Omedelbart ingripande krävs