Visselblåsarfunktion

Denna funktion är till för att du ska kunna rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden. Det ger oss en möjlighet att agera och är ett viktigt verktyg för oss att kunna efterleva våra värderingar.

Skydd för den som rapporterar

I svensk rätt finns det skydd för visselblåsare i bland annat grundlagarna, anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och i rättspraxis.

Som visselblåsare kan du välja att vara helt anonym i din rapport.

Vem kan rapportera

Alla kan rapportera. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon helt utomstående. Notera att du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att du har lämnat verksamheten.

Vad kan rapporteras

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom Svenska Neoplan som rör tex,

Olagliga aktiviteter;

Mutor eller korruption;

Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa.

Visselblåsarfunktionen hanterar endast ärenden som rör bolaget, nyckelpersoner eller personer i ledande ställning. För ärenden som rör exempelvis missnöje på arbetsplatsen, alkohol- och drogmissbruk eller mobbning, ber vi dig att vända dig till din närmaste chef eller HR.

Du behöver inte ha bevis för att rapportera din misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

 

Att tänka på när du rapporterar något.

För att vi ska kunna utreda och gå vidare med ditt ärende på bästa sätt behöver du beskriva ditt ärende noggrant. Om du inte ger en fullständig beskrivning av händelsen/ärendet eller om det saknas nödvändig information, kan det hända att vi inte kan utreda ärendet ordentligt.

Det finns inga krav på bevis, men du behöver lämna uppgifterna i god tro och får inte göra det med skadligt uppsåt eller om du vet att anklagelsen är falsk.

Så här lämnar du ditt meddelande:

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Du lämnar meddelandet genom att fylla i ett formulär. Gå in på https://www.webiso.se/index.php

Användarnamn: Vissla1!

Lösenord: Vissla1!

 

 

När du lämnat ditt meddelande får du ett ärendenummer på skärmen. Spara ärendenumret säkert, du behöver det för att få tillgång till ditt ärende i ett senare skede. Med ärendenumret kan du logga in i systemet för att se svar samt ev skicka kompletterande information. Det går inte att få tag på numret på något annat sätt.

Du är anonym i den fortsatta dialogen.

Inom 7 dagar kommer du få en bekräftelse om att vi mottagit ditt meddelande.

Inom tre månader från att meddelandet har tagits emot får du besked om hur ditt ärende har hanterats.