Neoplan Väst AB, Göteborg - MAN Service Partner of the Year 2016

2017.03.21

Neoplan Väst AB Göteborg som är en fullserviceverkstad för MAN lastbilar och bussar har utsetts till MAN Service Partner of the Year 2016.

Neoplan Väst AB, Göteborg har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller verkstadsdrift. Samtliga medarbetare utbildas kontinuerligt på den senaste tekniken. För att ytterligare effektivisera verksamheten har Neoplan Väst AB, Göteborg genomlyst hela verksamheten och nu implementerat MAN Service Core Process med ett uttalat fokus på kunden och kundnöjdhet. En kontinuerlig uppföljning av kundernas upplevelser sker med hjälp av kundnöjdhetsverktyget MAN CustomerFirst där ett antal kunder intervjuas varje månad av ett externt undersökningsföretag.

Varje år sätter MAN Truck & Bus Sverige tillsammans med sina servicepartners upp ett antal mål för verksamheten, det rör sig bland annat om reservdelsförsäljning, kompetensutveckling av personalen, kundnöjdhet för att nämna några.

När 2016 var slut så kunde Neoplan Väst AB, Göteborg redovisa ett resultat där man hade uppnått samtliga mål och dessutom kunde man visa upp den absolut bästa utvecklingen av verksamheten 2016 jämfört med 2015.

Med anledning av detta utsågs Neoplan Väst AB, Göteborg till MAN Service Partner of the Year 2016. Utmärkelsen uppmärksammades onsdagen den 2 mars då Christer Pettersson, Servicemarknadschef och Lars Hedlund, Regionansvarig Servicemarknad vid MAN Truck & Bus Sverige överlämnade priset till Rolf Andersson, Operativ Chef och Refik Ibrahimovic, Verkstadschef vid Neoplan Väst AB, Göteborg.

MAN är en av världens ledande tillverkare av kommersiella lastfordon och den näst största lastbilstillverkaren i Europa. Vår position har vi uppnått genom ett innovativt tänkande och en konstant utveckling av existerande teknologi. Samtidigt har MAN lagt stor vikt vid ett flexibelt produktprogram som tillfredställer såväl chauffören, ägaren som miljön. Därför står MAN, världen över, för lastbilar med hög komfort och säkerhet, optimal driftsekonomi och minimal miljöbelastning.