Integritet

Vi behandlar alltid den information som våra kunder och leverantörer anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vår integritetspolicy förklarar vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I integritetspolicyn kan du också läsa vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det finns inom MAN/Neoplans service och försäljningsorganisation flera olika bolag och till vänster finner du integritetspolicyn för dessa.