Lion´s City Hybrid

Till framtiden med ny kraft.

Den nya hybridbusstekniken har kommit för att stanna. I dagens samhälle eftersträvas fler och miljövänligare alternativ för transporter. MAN har kompletterat utbudet av miljövänliga bio/natur-gasbussar med en diesel-fullhybrid!

Den nya bussen är av typen seriehybrid där det inte finns någon direkt koppling mellan motorn och drivhjulen. Istället har MAN valt en lösning där en förbränningsmotor är kopplad till en generator som i sin tur genererar ström till två elmotorer. Denna lösning ger möjlighet till ljudlös acceleration från hållplatser och rödljus. Varje gång bussen bromsar fungerar elmotorerna som generatorer och alstrar elenergi som sparas i "superkondensatorer" på taket, denna lagrade energi används senare när bussen accelereras. När "superkondensatorerna" är fulladdade stängs bussens förbränningsmotor av.

Det är denna teknik som gör hybridbussar optimala för tät stadstrafik med många stopp- och accelerationssträckor.

Den nya prisbelönta designen hjälper till att kyla aggregaten på taket och minskar luftmotståndet.

Från mitten av 2010 har flera olika hybridbussar kört i olika städer i Europa, bland dem:

- München, Tyskland

- Wien, Österrike

- Paris, Frankrike

- Milano, Italien

- Lissabon, Portugal

och sedan 2014 även i Uppsala samt i Stockholm där Keolis kör 52 st MAN hybridbussar!

Den första bilden visar en A37 hybrid i SL's färger , den andra är en av Uppsalas gröna hybrider.

Hybridbussen är något lägre än en gasbuss och mäter endast 3,275m men har samma bredd med 2,5m.Säljare

Stockholm

Claus Bay +46 8 685 14 11

Marcus Eriksson +46 8 685 14 15

Göteborg

Jocke Bay +46 31 705 06 66

Jasmin Islamovic +46 31 705 06 61

Jonas Helsner +46 31 705 06 65

Helsingborg

Mikael Nilsson +46 42 545 76

Motala

Fredrik Karlsson +46 706-833 624